2009. január 28., szerda

Iványi Péter ügyvéd kérése


A Magyar Ház ügyvédjétől kaptam többszöri kérést és erélyes felszólítást videók, bejegyzések és dokumentumok eltávolítására a blogomról, mert úgy érezték, beszámolóink nem voltak kiegyensúlyozottak, ami egy blogtól eleve irreális elvárás. Sokszor kértem Vaski Gábort, az előző elnököt, hogy informálja blogunkon keresztül a tagságot és a közvéleményt a kanadai demokrácia és a sajtószabadság szellemében. Ezirányú kéréseimet nem teljesítette.

Továbbá úgy tűnik a blog műfajának és az Internetnek a megértése is gondot okoz. A videók és a dokumentumok az HCCC beleegyezésével kerültek fel, csak az álláspontjuk változott a változó megítélés tükrében.


Ezúton kérem mindenki türelmét, amíg egy (sajtó)jogi szakemberrel nem tisztázom a helyzetet, hogy az Iványi Úr által felhozott jogi problémák mennyire valósak, mert, ugye, nem kivánok törvénysértő lenni; és/vagy az HCCC-vel nem tudok az itteni magyar közösség, kultúra és a Magyar Ház érdekében egy előremutató, a közösség érdekét szolgáló megegyezést tető alá hozni a minden szempontból negatív választási események után, amik a közösséget ennyire megosztották.

Addig is, jószándékom kifejezéséül, leveszek a blogról a Magyar Ház-i választásokkal összefüggő néhány kifogásolt dokumentumot, videót. Még egyszer kérem megértésüket és türelmüket, amíg ez a helyzet nem tisztázódik. És továbbra is várom gondolataikat.

2009. január 27., kedd

MEGHÍVÓ

Sajgó Szabolcs Atya levele

Lelkileg nehéz idő van most a torontói magyarokon, akiknek fontos a Magyar Ház. A „veszteseknek" azért, mert dönteni kell, hogyan tovább. A „nyerteseknek" azért, mert a rendezésre váró helyzet anyagilag is, erkölcsileg is nagyon nehéz. És azért, mert a torontói magyar közösség egységének építése mellőzhetetlen feladata a Kultúrközpontnak.
Idézőjelbe tettem a szavakat "vesztesek" és "nyertesek", mert az egész torontói magyarság a vesztes, ha nem fogunk össze, és az egész torontói magyarság a nyertes, ha összefogunk.
Ezért január 28-án, szerdán este 7 és 9 között engesztelő közös imádságra van lehetőség a Szent Erzsébet templomba. Várunk mindenkit, aki képes magát erre szabaddá tenni és akit a Lélek erre indít.

Kérem, segítsen ennek hírelésében az, aki teheti, bármilyen csoporthoz is tartozik, hogy minél többen állhassunk Isten elé az egész torontói magyarságért holnap este.

Köszönettel,

Sajgó Szabolcs plébános

2009. január 27-én

2009. január 26., hétfő

Választás 2009 - Rövid helyzetjelentés

A Magyar Ház vége vagy egy új jövő kezdete?

A maratoni választógyűlés vasárnap lezajlott.
Sokmindenre fény derült, és sokmindenre nem.
A körülményekkel most is gondok voltak, akárcsak a jelölőgyűlésen.
A politikai, vallási, faji és egyéb ellentéteket a Magyar Ház érdekében példaértékűen félretevő kisemberek széleskörű összefogása és tenni akarása megbicsaklott a gátlástalan szavazatvásárlás és a viselkedni nem akaró, szervezetten üvöltöző, beépített emberek provokációjának súlya alatt
.

Isten óvja a Magyar Házat! Annak ellenére, hogy az egyházak képviselői (Vass tiszteletes, Sajgó és Jaschkó atyák) ezúttal tüntetőleg távol maradtak.(Legalábbis mi nem láttuk őket.) Talán nem véletlenül.

2009. január 24., szombat

A "nép szava" - The Hun House Chronicles

A "nép szava" avagy "Tiborc és Tiborcné panasza"?

A félreértéseket és fenyegetéseket elkerülendő, azt javasoljuk olvasóinknak/nézőinknek, hogy videóink megtekintésekor vagy bejegyzéseink, dokumentumaink olvasásakor tegyék félre személyes, politikai, faji és egyéb ízlésüket, preferenciáikat, s ne azt nézzék, ki mondja azt, amit mond, hanem hogy mit mond és miről beszél. Ez alapján próbálják megítélni a Magyar Házzal kapcsolatos helyzetet, és akkor a blogunk sem kap annyi támadást különböző oldalakról, amiért a kanadai demokrácia játékszabályai szerint véleményszabadságot biztosítunk az itt megszólalást vállalóknak.

Election 2oo9, Sunday January 25, 2pm


A torontói Magyar Ház néhány tagja kifejezi
csalódottságát és keresetlen véleményét a
közvagyont képező
kultúrintézmény hányattatásairól és a vezetőségről egy vezetőségi
ülésen.

A videó végén Visszatekintőnk látható a Magyar Ház 2008-as eseményeiről,
amelyet Kralovánszky Balázs fotóinak felhasználásával készítettünk.


2009. január 22., csütörtök

Közlemény

Kedves torontói magyarok!

Az utóbbi pár órában észrevettük, hogy oldalunk nagyon lassan töltődik be és némely videók is eltűntek átmenetileg. Ez általában akkor szokott előfordulni, ha a honlapunk túlterhelt, látogatottsága hirtelen megnő, és ez a nagyfokú érdeklődést mutatja.
Addig is ajánljuk Önöknek Koszó Mihály elnökjelölt és Endes Erika alelnökjelölt bemutatkozó videóját és szövegét, amit a jelölőgyűlésen rögzítettünk. Endes Erika világosan elmagyarázza, hogy miért nem helyes és nem az Alapszabály szellemének megfelelő Vaski Gábor és Szabó Katalin újraindulása.
A Koszó csapat bemutatkozásából döntsék el Önök, olvasók, nézők, hogy valós-e az a színvonaltalan, ötvenes évek primitív szovjetkommunista taktikáira emlékeztető hangulatkeltés a másik induló csapat befeketítésére, csürhének feltüntetésére, amit a nemlétező fantomszervezet, a Torontói Magyarok Közössége nevében a Vaski Gábor csapat közzétett a Magyar Ház weboldalán és publikáltatott a mi blogunkon is, ami olvasható lejjebb, a bejegyzések között.

Kérjük, nézzenek vissza oldalunkra máskor is friss és cenzúrázatlan információkért, ha idejük engedi.

Azóta a Torontói Magyarok Közössége nevű nemlétező fantomszervezet eltávolítatta levelét a Magyar Ház weboldaláról. Reméljük, hogy azért mert a nemlétező Torontói Magyarok Közösségének egy fantomtagja rájött, hogy közleményük nem volt helyes és etikus.

Jelölő gyűlés - Koszó Mihály csapata


Szőcs Klára kérésére közöljük, hogy ő kizárólag Koszó Mihály csapatában indul, tehát a Magyar Ház honlapján lévő dokumentumban helytelenül lett feltüntetve, hogy ő Vaski Gáborék csapatában is részt venne.


KOSZÓ MIHÁLY elnökjelölt bemutatkozása
KOSZÓ MIHÁLY

a január 25-i Magyar Házi választáson elnökjelöltként indul:“Kedves Tagtársak! A mi házunk a Magyar Ház a kanadai magyarok háza, egy tagságra épülő közösség.
Nagyon szeretném kihangsúlyozni:

Nem a vezetésnek van tagsága, hanem a tagoknak van vezetősége, elnöke! Én egy ilyen elnök szeretnék lenni.

Ha megválasztanak, titkolódzás nélkül, mindent a tagsággal egyeztetve, nyíltan kívánok mindent megtenni, közösen - a közösségért. Minden fontos kérdést meg fogok beszélni a tagokkal, amely a Háznak a jelenével és jövőjével kapcsolatos.

Együtt fogjuk a döntéseket
meghozni!

Rendkívül nagy problémával állunk szemben, mivel az MKK adóssága meghaladta a $180,000. A realitásokat figyelembe kell venni. Az MKK működése a jelenlegi épület nagysága, elhasználódottsági foka miatt, valamint a csökkent tagsági támogatás illetve érdeklődés mellett nem gazdaságos. Egy gazdaságtalan működést nem lehet sokáig finanszírozni. Természetesen ez azt jelenti, hogy ezen a helyzeten változtatni kell. Amennyiben lényeges pénzügyi támogatásra nem lehet számítani, akkor a deficitesen működő ingatlanon túl kell adnunk.
Azonban az új vezetőségnek tudatában kell lennie, hogy a Magyar Ház nem egy magánszemélynek, hanem egy közösségnek a tulajdona, és mint olyan, a vezetős
égnek, mint egy vagyonkezelő gondnoknak tisztába kell lennie, hogy milyen felelőséggel jár egy közösségi vagyon kezelése, értékesítése.
A jelen helyzetben nagyon f
ontos a szakértelem szerepe. Fontos figyelembe venni a jelenlegi külső gazdasági és pénzügyi tényezőket is.
Tisztában kell lennie nem csak az adás-vételi formalitásokkal, hanem az azzal járó nyelv ismeretével is. Ha veszünk egy új ingatlant, akkor a vezetőségnek foglalkoznia kell nemcsak a
z átépítésben résztvevő vállalkozókkal és velük kapcsolatos hivatalos szerződésekkel, hanem különböző hatósági intézményekkel is. Éppen ezért helyzetünk nem megoldható felelőtlen ígéretekkel vagy különféle egyéni ambíciókkal.

Mint 23 é
ve működő real-estate broker, a legjobb tudásom szerint fogok ebben segítséget nyújtani az MKK tagjainak. Én hajlandó vagyok együtt dolgozni minden olyan vezetőséggel, akik egyéni érdekeiket félre téve, honfitársi összetartással, egymás megbecsülésével és hozzáértéssel dolgoznak annak érdekében, hogy ezt a ránkbízott nagy értékű örökséget a tagság jóváhagyásával, a legjobb tudásunk felhasználásával megőrizzük a jelen és jövő generációk számára.

Mint örökös tag, tanácsadó igazgató, az épületbizottság tagja, több mint tíz éves vezetői gyakorlatot
hozok magammal. Háromszoros elnöke vagyok az Első Mississauga-i Magyar Egyletnek melynek sikeres működése a bizonyíték arra, hogy ígéreteimet mindig megtartom és a közösség érdekében képes vagyok és tudok is tenni. Ezt szeretném tovább folytatni a Magyar Kultúrközpont érdekében is.

Endes Erika alelnökjelölt bemutatkozásaENDES ERIKA
a január 25-i Magyar Házi választáson alelnökjelöltként indul:"40 éves tapasztalattal rendelkezem. Különböző vezetői posztokat töltöttem be az idők során a Magyar Házban. Szeretem az embereket. A Magyar közösség különösen közel áll hozzám. Összes erőmet arra fogom fordítani, hogy büszkén mondhassuk: 'A MAGYAR KULTÚRKÖZPONT TAGJA VAGYOK'."
FORRAI LEVENTE
a január 25-i választáson főtitkárjelöltként indul:“Immár lassan két évtizede, hogy tevékenykedem a Magyar Házban, különböző tisztségeket betöltve, pl. ellenőr, főtitkár, pénztáros, amelyek révén új tapasztalatokra tettem szert, s a Magyar Ház szívritmusát alaposan megismerhettem.
A két ny
elv folyamatos használata és csiszolása előnyt jelent a sokrétű feladatok elvégzésében.
Torontóban születtem, itt jártam a Szent Erzsébet Magyar Iskolában, majd a Helikonban. Számomra a magyarság életem egyik főpillére, e nemes c
élért igen sokat áldoztam. Mit akarok? A főtitkári teendőket lelkiismeretesen elvégezni, és a rend szellemében szilárdítani új tagokkal, hogy közkincsünk külföldön nemcsak a legnagyobb és legszebb Magyar Háza legyen, de még évtizedekig szolgálhassa a magyar közösséget”.


TÖRÖK ERZSÉBET
a választáson közkapcsolatok igazgatójelöltként indul:
“A magyar kisebbség nehéz sorsát éltem meg Kárpátalján, ezért jól megtanultam a 15 millió magyar érdekében gondolkodni és cselekedni.
Az eg
yetemi diplomáimat mint vegyész és hidrotehnikai mérnök szereztem meg.
Kanadába
n sokat dolgoztam a magyar közösségek érdekében úgy, hogy a kanadai magyar újságok hasábjain sok cikkemben ecseteltem tevékenységüket; riportokat, beszámolókat és interjúkat készitettem.
Szabadon írok, olvasok és beszélek angolul, így szert teszek arra, hogy
kapcsolataink az Ontario-i kormánnyal erősödjenek. Elkövetek mindent, hogy a beadványaink sikeresek legyenek és pályázatokat nyerjünk.
A Magyar Ház nekem mindig az otthont jelentette. Sok rendezvény szervezésében aktívan vettem részt. Voltam szereplő, műsorvezető és rendező. Élveztem a magyar emberek tehetségének bemutatását.
A Magyar nemzettudat erősödése érdekében, én a Mag
yar Ház belső szellemi felújúlásáért szeretnék tenni…”

KASZA MARTON LAJOS
a választáson sajtó és tájékoztató igazgatójelöltjeként indul:


„1962 óta a „kis Magyar Ház” tagja s azóta is idő megszakításokkal tevénykedem a jelenlegi Magyar Ház életében. Mint volt Sajtó és tájékoztató igazgató, a Kultúrközpont havi folyóiratának a Krónikának szerkesztésében, irodalmi rendezvények, bálok szervezésében vettem részt.
Jelenleg a Kanadai Magyar Irószöv
etség elnöke vagyok.
A tíz tisztségviselő igazgatóval, szoros összhangban működve és a Magyar Ház tagságán keresztül szeretném, ha a nyíltság és a becsületesség, a jó hangulat és a szeretet békéje költözne vissza Magyar Házi életünkbe.
Ezért sokat kell dolgoznunk, de megéri, mert nemcsak jelenlegi magunkról, hanem a második, harmadik a Magyar Házat éltető generációkról van szó. Gondolnunk kell fiataljainkra is, a születő új generációkra...
Igen, ehhez kell a segítség, minden magyar segítsége s ha majd eljutottunk az anyagi függetlenséghez, akkor újra indíthatjuk a Krónika havi folyóiratunkat, ami nemcsak a tagságához fog szólni, hanem egyúttal minden magyar életébe is elviszi az éltető „édes anyanyelvünk” szózatát...
Addig is a folyamatos fennmaradásért a Magyar Háznak (vezetőségének) újra és újra meg kell harcolnia a maga harcát s ehhez a harchoz a belső lelki békével, szeretetért szeretetet kell adjunk egymásnak: ez a megmaradás egyik nagy törvénye...”


SZŐCS KLÁRA
a választáson nevelésügyi igazgatójelöltként indul:


“Kanadában végeztem tanulmányaimat.
Három éves egyetemi diplomám van matematikából (B.A.), továbbá
mesteri pedagógiai képzettségem (M.Ed.) , és igazgatói szakosításom.
30 évet tanítottam angolt (ESL) és matematikát Torontóban melyből 3 évig ESL szaktanácsadó voltam.1985 óta vagyok a torontói Arany János Iskola igazgatója és egyben a Magyar Ház igazgatóságában nevelésügyi igazgató. Egyéb tevékenységeim a Kanadai Magyar Közösségi Szolgálat és az Egyesült Magyar Alap igazgatóságain belüli különböző tisztségviselések az utolsó 10 év alatt.
Céljaim, a magyar iskola további zökkenőmentes vezetése és a családias, békés légkör biztosítása melyek alapján gyermekeink büszkén vállalhatják magyarságukat”.


TURCSIK KÁROLY
a választáson ifjúsági és sportigazgatójelöltként indul:


“1956. 06.06 Cegléden, Magyarországon születtem. 17 éve élek Kanadában. Családommal együtt A KMKK szponzorált 1992-ben Kanadába való kijövetelemben. Az idő óta vagyok tagja a Magyar Háznak.
Eddig kétszer töltöttem be az Ifjúsági és sportigazgató tisztséget.
Szakmáimat illetően vendéglátóipari végzettségeim vannak, beleértve a manager diplomát is, amelyet Magyarországon szereztem meg.
A sport és az Ifjúság hozzám nagyon közel áll.Aktívan tevékenykedek mint edző, és büszkén mondhatom, hogy 6 bajnokságot nyertünk a csapataimmal.
Kanadai és magyar labdarúgó edzői végzettségem is van. Itt Kanadában a Toronto Ferencvárossal kétszer nyertem bajnokságot: egyet teremben, egyet pedig nagypályás bajnokságban. Saját magam is rendelkezem a Toronto Vasas csapattal, melyet 2003-ban alapítottam. Vezetésem alatt a Toronto Vasas háromszor volt bajnok.
Eddig kb. 8-10 000 $ értékű társadalmi munkával segítettük a Magyar Házat. 2005-ben Vasas Hungarian néven Ontario III. osztályú bajnokok voltunk csapatommal. 2008-ban az OSL (Ontario Soccer Liga - Ontario III. osztályú bajnokság) 3. helyezetet értünk el.
Csapatunknal példás baráti légkör uralkodik. Sikereinknek ez a legfőbb magyarázata.
Játékos, edző, vezető a kortól függetlenül egymást segíti mindenben. Szeretek emberekkel foglakozni. Nagyon sok magyar ügyben végeztem ill. végzek társadalmi munkát.
Mint Ifjúsági és sportigazgató megválasztásom esetén az alábbi tervekkel kezdek a munkámnak :
- Sportcentrikus magyar fiatalok megnyerése a háznak
- Új tagok beszervezése
- Fiatal férfi csoport megalakitása
- A Ház kereskedelmének és vendeglátásának átszervezése
- Sikeres vetélkedők szervezése
- Szorosan kivánok együttműködni minden vezetőségi és igazgatósági taggal a siker érdekében
- Szavazzon ránk és mi az Ön bizalmát a magyarságért érzett felelősségünkel fogjuk meghálálni. Valamennyi társam és én is a magyar ügyet kivánjuk szolgálni szeretettel, becsülettel, nemzeti érzéssel és felelőséggel. Szavazzanak Koszó Mihály csapatára!

KACSÓ ERIKA
a Magyar Házi választáson pénztárosjelöltként indul:


„A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi karán szereztem közgazdász diplomát. Kanadába érkezve a Quebec-i Stratford Institute-ban szereztem könyvelői képesítést.
Szakmai tapasztalataimat Magyarországon építkezési és logisztikai cégeknél szereztem, Jelenleg a Paperlinx papíripari vállalatnál dolgozom könyvelőként.
A Magyarházban az elmúlt években önkéntes munkákat vállaltam a könyvtárban és a Magyar napok rendezvényein.
Céljaim a hatályos jogszabályok, a működési szabályzat, illetve a költségvetés betartása, valamint az Igazgatóság megbízható, pontos és rendszeres tájékoztatása az aktuális pénzügyi és jövedelmi helyzetről”.TAKÁCS KATALIN
a választáson kulturális igazgatójelöltként indul:


„1998 óta vagyok tagja a Magyar Háznak. Két ciklusban voltam tagja a
vezetőségnek mint közkapcsolatokért felelős igazgató.
Több Magyar Ház-i rendezvény lebonyolításában, szervezésében
vettem részt.
Terveim, amennyiben résztvehetek a Magyar Ház igazgatóságában mint kultúrprogramokért felelős igazgató, együtt dolgozni a vezetőséggel annak érdekében, hogy új kulturális programok szervezésével, rendezésével elérjük azt, hogy a Kultúrközpont bízvást viselhesse ezt a megtisztelő nevet.
Továbbadni, megismertetni, megszerettetni magyar kulturális hagyományainkat és jelen kulturális értékeinket a Kanadában
született második, harmadik generációs magyar közösséggel is, nem feledtetve azt a minden körülmények között erős akarattal mindmáig kitartó Magyar Ház-i tagsággal. Reményt látni arra, hogy azok, akik eddig messze elmaradtak a Kultúrközponttól, megtalálják azt az okot,
hogy érdemes legyen eljönni ide és velünk lenni, ha más miatt nem, hát itt ebben a Házban igazán magyarnak lenni. Méltó ünneplést biztosítani mindnyájunknak nemzeti ünnepeink
alkalmával, és a közösséget megmozgató rendezvények programok szervezésével, lebonyolításával szolgálni a torontói magyar közösséget”.

GAÁL CSABA
a Magyar Házi választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:


“1937-ben születtem Budapesten, 1956-ban Angliába kerültem, 1970-ben jöttem Kanadába.
Ideérkezésem után beiratkoztam a Magyar Házba, azóta is tagja, majd örökös tagja vagyok. 1998-ban sajtóigazgató lettem, később közkapcsolatok igazgatója, majd főtitkár, alelnök. Bogyay Elemér lemondása után 2000-ben elnök lettem, majd 2001-ben a tagság újra
megválasztott elnökének.
Korábban Bogyay Elemérrel visszafizettük a ránk maradt 90 ezer dolláros adósságot, kicseréltük a kazánt.
Elnökségem alatt rendbe hoztuk a tornatermet, kijavítottuk a tetőt, az Árpád terem lámpáit és az elektromos hálózatát kicseréltük, valamint kifestettem a termet, működőképessé tettem a tűzjelző berendezést, és sok más hasonló javítást végeztünk el vezetésem alatt. Mandátumom lejártakor mintegy 14 ezer dollárt hagytam a bankban, mely ha nem is sok, de pozitívum volt.
Azóta mint tanácsadó igazgató működök a megválasztott vezetőségekben, a mai napig. Célom, hogy kifizessük a hatalmas adósságot mely összegyűlt az utóbbi időkben. Helyet találjunk egy nekünk jobban megfelelő és gazdaságosan fenntartható épületben, ahol a kanadai és torontoi magyarság továbbra is találkozhat,
élvezheti őseinek anyanyelvét és melyet biztonságosan fenntarthatunk az utókor számára.
Célom továbbá az Alapszabály szigorú betartása, amely n.lkül hiszem, hogy a Ház szétesik, és amelynek megszegése, illetve félremagyarázása anarchiához vezethet. Nem akarok újra elnök lenni, Tanácsadó Igazgatóként indulok a mostani választáson. Esetleg indulnék (később) a Fegyelmi Bizottság vezetőjeként, ha a Tagság elfogad.
Kívánok minden tisztségviselésért indulónak sok szerencsét, erőt és egészséget”.

BÁNHEGYI ZOLTÁN
a
Magyar Házi választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:

“1943-ban Gyergyószentmiklóson születtem, Csíksomlyón nevelkedtem. Elsőáldozó is ott voltam. Erdélyországban tanárként és edzőként, Kanadában jelen pillanatban helyettesítő tanár, és mint pénzügyi szakember dolgozom. Otthon is, itt is a közösségem problémái nagyon érdekeltek, amelyért mindig is kiálltam, és ki is fogok állni a jövőben.
Kanadában nyolc évig vezettem az Orbán Balázs Társaságot nagy sikerrel.
Négy éve vezetem a Székely-Magyar Kanadai Egyesületet, és négy éve vagyok a torontói Magyar Kultúrközpont Igazgatóság egyik tanácsadó tagja. A Magyar Ház fenntartása érdekében tetőfedő, lomtalanító, vagy éppenséggel villanyszerelő segédmunkás voltam.
Csak magyar közösségünknek voltam és vagyok lekötelezve. Ezért vállalok közösségi munkát. Törekvésem, hogy munkám nyílt, átlátható legyen Mindenki számára, különösen közösségünk tagsága számára.
Az Alapszabályt a tagság, vagyis Magyar közösségünk hozta létre, éppen azért, hogy a megválasztott vezetőknek irányt szabjon a közösség érdekeinek a betartására. Tehát ez az alapelv kötelező mindenkire nézve, így rám is. Nagyrabecsülöm a Magyar Ház tagságát”.

TÖRÖK LÁSZLÓ
a választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:

„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha
virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek
kenyeret, s csak ő,
kivel a kenyeret
megosztom."
/Dsida Jenő, Psalmus
Hungaricus/
“If you don’t get involved in the process,

you are destined to be governed by those who do.”ZÁHONYI LÁSZLÓ
a választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:


“1961-ben születtem Budapesten.1987-ben jöttem Kanadába.
1991-tól van egy kis vállalkozásom, amely eltartja a családomat.
6-7 éve kerültem a Magyar Házhoz, ahol hamarosan ellenőr lettem 2-évig. Ezt követően majdnem 2-évig voltam háznagy.
Az utolsó 2-évben megint ellenőrnek választottak, amely funkciót még ma is betöltöm. Úgy érzem, szereztem elég tapasztalatot, hogy jól be tudjam tölteni a tanácsadó igazgatói tisztséget. Tervem azon dolgozni, hogy amennyire lehetséges redukáljuk a Magyar Ház költségeit.
A havi deficitet szerintem $4-5 ezer alá lehetne vinni, ha gondosan bánunk pénzzel és nem költekezünk feleslegesen.
Azon munkálkodnék, hogy a lehető legjobb lehetőséget megtalálni
a Ház cserére, a magyarság együttműködésével. Szorosabb, jobb teljes együttműködést szeretnék a tagságunkal békében és szeretetben. Az alapszabály teljes betartását követelném meg. Szeretem a természetet és szeretnék piknik csoportokat szervezni a tagokkal. A háznagynak nem csak tanácsadója, de segitsége is lennék”.

DOBOS LÁSZLÓ
a választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:


“A 60-évek elejétől vagyok a Magyar Ház tagja, most már örökös tag. Két ízben voltam vezetőségi tag Endes elnöksége alatt. Én intéztem el abban az időben, hogy állami támogatást kaptunk, 30 ezer dollárt a federális kormánytól és abból csináltattuk meg a konyhát. Az abban az időben igazán nagy pénz volt. Szakmám szerint biztosító ügynök vagyok.
Chartered Insurance Broker. Ma is sokat segítek a Magyar Háznak a biztosítások ügyében.
A mai Magyar Ház problémáját abban látom, hogy nincs megfelelő jövedelme. Aktivizálni kell a Házat, kiadni a termeket és ha úgy sem tudja fizetni magát, a Házat el kell adni és egy kisebbet venni. A Magyar Háznak meg kell maradnia egy független intézménynek.
Semmi esetre sem szabad egy olyan nyűgöt a nyakunkba venni, mint a St. Bernard otthon a Finch és Dufferin sarkán. Annak az irányítására egy komoly management kell, egy olyan intézményt nem lehet önkéntes munkával fentartani. Nem hiszem hogy a
Magyarságnak szüksége van egy ilyen nyűgre. A Magyar Háznak a saját nemzeti arculatát kell megtartani és annak érdekében kell működtetni. Tapasztalatommal a magyar közösséget
kivánom szolgálni”.

DIÓSNÉ Szalay Emma
a választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:


“A jelszavam: magyar szívvel élni és optimizmussal! Több mint tíz évi tapasztalattal rendelkezem a Magyar Ház munkájában. Voltam ifjúsági igazgató és jelenleg is két másik szervezet titkára vagyok.
Sok rendezvényt szerveztem a Magyar Házban. A kedvenc rendezvényeim közé az Árpád bált és a Miss Budapest bált sorolnám, amelyeket a közönség mindig nagy lelkesedéssel látogatott és amelyek most eltűntek a Magyar Ház rendezvényi listájáról.
A Magyar Ház tevékenységében bátran vállaltam szerepet bármilyen beosztásban. Soha nem az számított milyen tisztségben vagyok, hanem az hogy mit tudok tenni ezért a közösségért.
A jövőben is szivesen vállalok egyéni szervezéseket és rendezéseket.
Két diplomával is rendelkezem, amelyek a Magyar Ház kulturális fejlődését segitenék : az egyik Management Diploma of Hotels and Restaurants; a másik végzettségem pedig divat és jelmeztervező szakosítást adott nekem.
A Kőrösi Csoma Sándor társaság tagjaként Magyar Őstörténelem kutatásaiban vettem részt es igyekszem mindenkinek elmondani, hogy ha nem tudják mi a múltjuk, és honnan jöttek merre vannak a gyökereik, akkor nincs jövőjük.
A kulturális igazgató munkáját valamint a közkapcsolatokért felelős igazgatóét és az ifjúsági és sport igazgató munkáját nem csak tanácsokkal szeretném ellátni, hanem komoly segitséget nyújtani nekik. Így nagyon széles skálában tudok hozzájárulni a Magyar Ház nemzettudat fejlesztéséhez.”

OLAJOS ICA
a választáson háznagyjelöltként indul:


” Miért jelentkeztem háznagynak? Mert szeretném, ha újra tisztának
látnánk a Magyar Házat. Az ablakok sokszor nyitva vannak vagy el vannak romolva, és sokszor az az érzésem hogy a St.Clair sugárutat
fűtjük. A villanyok csak úgy gondatlanul égnek. A vízcsapok nem zárnak rendesen. Az ilyen és hasonló hibákat haladéktalanul szeretném kijavíttatni.
Nekem nem probléma sok időt tölteni a Magyar Házban, mivel 5 perc járásnyira lakom tőle. A termek kiadásán fogok szorgoskodni, hogy ezzel is segítsem a Ház anyagi helyzetét. Magyarországon vendéglátó ipari iskolát végeztem, ezt jól tudnám hasznosítani a Magyar Ház háztartásában.
A Magyar Ház életében nagyon aktívan vettem részt. Az önkéntesek szervezésében is igen jó tapasztalatom van. A férjem Olajos Gyula engem mindenben segít. Nekünk a Magyar Ház
mindkettőnknek a szívügyünk. Mint egy nyugdíjas házaspár eddig is sokat tettünk a Magyar Házért. Sokszor keltettek fel éjnek idején, hogy nézzünk körül. Ha háznagy leszek, akkor a Ház biztonsága a mi kötelességünk is lesz.”

save

Gaál Csaba tanácsadó igazgató kérése

Magyar Ház - Alapszabály

Gaál Csaba tanácsadó igazgató megkért, hogy tegyük közzé a Magyar Ház Alapszabályát, hogy az újonnan belépett tagok, és akiket érdekel, elolvashassák, hogy milyen szellemben kell döntéseiket meghozni.

Az Alapszabály letölthető a következő linken:

Alapszabály - Magyar Ház

2009. január 21., szerda

Levél Dancs Rózsának, a Magyar Ház sajtóigazgatójának

Kedves Dancs Rózsa, sajtóigazgató!

Arra szeretném nyomatékosan kérni, mint sajtóigazgatót, hogy a közérdek és a sajtószabadság nevében tegyék vissza az Magyar Ház Televízió linkemet a Magyar Ház tagságának tagdijából is fenntartott Magyar Ház-i honlapra, hogy a tagság és a Magyar Ház iránt érdeklődők a kanadai demokrácia, sajtószabadság és közérdek nevében szabadon tájékozódhassanak a Választás előtt a közösség tulajdonában lévő Magyar Ház ügyeit illetően.
A honlapot nem Vaski Gábor fizeti és nem Vaski Gábor szeszélyének és önkényének a játékszere, hanem azért van, hogy a közösség tulajdonában álló Magyar Ház tagsága és más érdeklődők széles körű tájékoztatást kaphassanak a Magyar Ház állapotára és dolgaira vonatkozóan a demokratikus játékszabályok szerint. Az utóbbi időkben ezt csak az én linkemen tehették meg, és ismerve az MH honlap állapotát, a választásokig már csak az én honlapom alkalmas erre a szerepre.
Kérem, hogy mint sajtóigazgató tegye meg a szükséges lépéseket. Vaski Gábor önkényes akciója sokakban nagy visszatetszést keltett, és erősen megnyirbálta az Ő és a Ház reputációját.

Üdvözlettel,

Kövessy Zsolt

Horváth István ellenőr levele az Alapszabályról

Horváth István MH ellenőr kérése

Horváth István Magyar Ház-i ellenőr megkért, hogy tegyem közzé a Magyar Ház Alapszabályának a Vezetőség felújítására vonatkozó kitételét.
A Magyar Ház tagságának és tisztségviselőinek egy jelentős része úgy érzi, hogy az idevonatkozó szabály szelleme és jelentése alapján a jelenlegi elnök és alelnök most nem indulhat a választásokon, és ezt teljesen szabálytalanul teszik.
A demokrácia betartása és a szólásszabadság nevében Horváth István ellenőr kérését közzé kell tennem.


A Magyar Ház - Kanadai Magyar Kultúrközpont alapszabálya

14.1 A Kultúrközpont vezetőségének rendszeres felújítása céljából az elnöki, alelnöki tisztségre nem jelölhető olyan személy, aki ezt a tisztséget két közvetlenül megelőző időszakban már viselte. A következő elnöki választáson már jelölhetők.

Certified Translated Version

In order to systematically revive the leadership of the Cultural Centre, it is ruled that no person may be a candidate to the post of president or vice-president if he/she has discharged this office during two periods immediately preceeding the general meeting.
However, they may be candidates at the next election.

2009. január 20., kedd

Sorsunk megpecsételődött?

Be lettünk tiltva - De nem adjuk fel!
Demokráciát kérünk a tagságnak!

Vaski Gábor, vagy talán más parancsára, eltávolították a blogunkhoz vezető linket a Magyar Ház honlapjáról a kanadai demokrácia nagyobb dicsőségére, a blogunkon közzétett nyílt levelek miatt, amik a Magyar Ház eladása körüli problémákat, valamint a Fegyelmi Bizottság által felfüggesztett vezetőség Alapszabályszegéseit és szabálytalan újraindulását volt hivatva vitára bocsátani.
Ahelyett, hogy megválaszolták volna a felvetődött kérdéseket, hogy tisztázzák a helyzetet a nyilvánosság előtt, amennyiben félreértésekről lenne szó, és bizalmat keltettek volna önmaguk felé, diktatórikus módszerekkel az elhallgatás útját választották.
Ami, sajnos, hosszú távon rossz vért szül, s tovább rombolja a magyar közösség morálját.

Ezen a blogon továbbra is találni fognak információkat a Választásról és a Magyar Ház eladása körüli problémákról, amennyiben valaki valamit ezzel kapcsolatban nyilvánosságra akarna hozni vagy vitára bocsátani. Akár a Vezetőség véleményét vagy álláspontját is lehozzuk, ha megtisztelik a nyilvánosságot, ahogy az a kanadai demokrácia és sajtószabadság szelleméhez illik.

Kérem terjesszék a linket. Ha valamit ennyire és ilyen diktatórikus módszerekkel be kell tiltani, akkor ott nagy problémák vannak a közösségben
. Én magam kértem Vaski Úrat, hogy válaszolja meg a különböző nyílt levelekben felvetett kérdéseket a demokrácia jegyében, amik a tagságot foglalkoztatják. Semlegesen megjelenítettem volna a blogon, de legnagyobb sajnálatomra, nem a demokráciát választotta. Kedves Vaski Gábor, én nagyot csalódtam benned. Remélem, hogy legalább annyi becsület és tisztesség lesz benned, hogy nem fogsz szégyenszemre ügyvédeket küldeni rám.

Linkünk:

http://mtvtoronto.blogspot.com

Kérés levél közzétételére

Török Erzsébet újabb levele a Magyar Ház eladása ügyében

Megjegyzés:
Tekintve, hogy most már annyi erélyes kérés és fenyegetés ért el hozzám a demokratikus szólásszabadság betartása miatt, ami úgy tűnik, itt, Kanadában is problémát okoz, azt javaslom mindenkinek, aki erre az oldalra téved, hogy jegyezze fel a weboldal címét, hogy a közeljövőben visszatérhessen a fejleményekért, amennyiben nem E-Mail listán kapta meg a linket valakitől. Sejtésem szerint a Magyar Ház oldaláról rövidesen leveszik az idevezető linket, ahelyett, hogy a Magyar Ház vezetősége megválaszolná a felvetődő problémákat és pletykákat, nyíltan és demokratikus szellemben, ahogy az a demokratikus Kanada egy demokratikus közösségében illene, és ami elősegítené ennek a halódó közösségnek a szellemi gyógyulását, és esetleg javítana a Vezetőség megítélésén is.


Tisztelt Kövessy Úr,


A mostani vezetőség részleges információ-töredékekkel látta el a Kanadai Magyar Kultúrközpont tagságát, a teljes képet nem tették közzé. Részképek szivárogtak ki és az sem irásban... A fél-igazság pedig nem az igazság fele.

A nagy adósággal sarokba szorított Magyar Házi tagságnak a jelenlegi Vezetőség által elképzelt jövője a gondolkodó emberek elött mára elég szépen kivilágosodott. Ami a Magyar Háznak az egyik járható útját illeti az senki elött nem titok, mert egyik tagtársunk a novemberi közgyülésen felajánlotta, hogy a KMKK költözzön be a Sváb Házba, az Ellesmere sugárútra. Hogy társbérlőnek vagy albérlőnek az majd a jövő zenéje lesz. A Sváb Ház jelenleg veszteséges és kb 100.000 dollár adóssága van (Kinek??) és ugye A KMKK is mára 180.000 adóssággal dolgozik, jó házasság lenne. A tagság viszhangja döbbenetes csend volt.

Azt az ingatlant, a St.Bernard öregotthont a Finch sugárút és Dufferin út dél-keleti sarkán, amelyet a Vaski Gábor vezette Magyar Ház és az Első ReformátusTemplom Nt.Vass Zoltán tervez együttesen megvásárolni, a Magyar Ház tagsága csak két-három év múlva tudná megkapni, és hogy mikorra lenne beköltözhető, az kétséges, mert hatalmas átalakitásokat kell rajta megcsinálni, hogy a Magyar Ház szokott céljaira nekünk megfelelő legyen. Erre se pénz se posztó. A vételárról még akkor nem is beszéltünk. Ha a kedvesnővérek, a St.Bernárd otthon tulajdonosai, egyáltalán beleegyeznek a katolikus tradiciójú hely és a temetőjük eladásába, nem katolikusoknak. Úgy néz ki, hogy a mai vezetőség egy nagy vallási ellentétbe is belesodorta a Magyar Ház tagjait. Még soha így nem volt megosztva a magyarság Torontóban, mint a Vaski-Szabó irányitás alatt.

A számítások szerint a St.Bernárd otthonba csak három év múlva lehet beköltözni. Kérdezem én a kedves tagokat: Hol lesz addig már a Torontói Magyar Ház mint intézmény? Sehol, szét lesz szórva aki kapja marja alapon. Ez lenne az igazi cél? Az ilyen sorsokra már sok példa van itt Kanadában, Amerikában, Ausztráliában. A kérdés az, hogy kit zavarhat annyira politikailag ez az erős magyar nemzeti intézmény? Vagy ki szeretné mindenáron a magyarok által összegyűjtött vagyont megkaparintani avagy szégyentelenül elprédálni? A tények arra mutatnak, hogy az a vezetőség, amely most a volánnál van.

Mivel azt a tévhírt terjesztik, hogy az ellenzék, a Koszó Mihály csapata nem eléggé tapasztalt vezetni egy Magyar Házat, kérném azt a lehetőséget, hogy a csapatunk minden tagja bemutatkozhasson az Ön honlapján. Hadd lássa a tagság, kik is indulnak a Magyar Ház megmentéséért.


Tisztelettel,

Török Erzsébet

Magyar Házi tag,
a Koszó-Endes csoportban a közkapcsolatokért
felelős igazgató tisztségre jelölt

Egy levél és története

Ma reggel Dancs Rózsa, a Magyar Ház sajtóigazgatója eljuttatott hozzám egy levelet, amit A Torontói Magyarok Közössége jegyzett. Tekintve, hogy én is torontói magyar vagyok, de erről a szervezetről még nem hallottam, és hivatalosan a tagja sem vagyok, és nem kérdeztek meg arról, hogy mit gondolok a levél tartalmáról, azt gondoltam, hogy valami ártatlan tévedésről van szó és a levél végén egy megjegyzésben erre rávilágítottam.

Tekintettel, hogy félreértésre adhat okot, ezúton közlöm, hogy a levél nem Dancs Rózsa személyes véleménye, ő csak továbbította hozzám közzétételre.


Kedves Magyar Honfitársaink!


Amint az utóbbi hónapokban keringő hírekből, rágalmakból, újságban megjelent polémiából értesülhettek, a torontói Magyar Kanadai Kultúrközpont, közismert nevén Magyar Ház, betelő sorsa huszonnegyedik órájába érkezett.

Hogy mi történik az elkövetkező időszakban a magyar diaszpóra legnagyobb kulturális intézményével, az Önökön múlik. Önök döntik el a január 25-én sorra kerülő tisztújító közgyűlésen, hogy lesz-e épület, ahol gyermekeik, unokáik továbbra is táncolhatnak, tanulhatnak, nemzeti-történelmi évfordulóinkat megünnepelhetik, vagy esetleg ukrán, örmény, spanyol és más nemzetiségektől kell kölcsönbe venniük egy-egy termet, ahol együtt lehetnek.

Egy maréknyi, állandóan hangoskodó alak már hónapok óta terrorizálja a vezetőség munkáját. Elsősorban olyanok akadályoznak minden jószándékú tevékenységet, akik soha vagy nagyon ritkán jelentek meg az elmúlt évek során a rendezvényeken, és ebből a csoportból verbuválódott össze az a társaság is, amelyik goromba támadásokkal arra kényszerítette a bemutatkozó gyűlés moderátorát, Nt. Vass Zoltánt, hogy idő előtt bezárja az ülést, de ugyanilyen durva bekiáltásokkal illette Ft. Sajgó Szabolcs atya személyét is, aki jelen sem volt a január 10-i gyűlésen, de mint a jelölő bizottság egyik tagja, a neve szóba került.

Toronto környékén több mint 40.000 magyar él. Ekkora tömegben erő van. Ekkora tömeg képes oda hatni, hogy a régóta dúló, de a választási előkészítés idején felszínre bukkant egyéni bosszúállásokat legyőzze és tárgyilagosan, a magyar közösségi érdekek figyelembe vételével válassza meg a MKKK új vezetőségét.

Még van idő, gondolkozzanak el és szavazzanak azokra, akik Magyar Házat akarnak akarnak a torontói magyar közösségnek! A régi helyett egy jobbat, ahol otthon érezhetik magukat nemcsak az aranykorúak, hanem a gyermekeink is. Ne mulasszák el a lehetőségét annak, hogy a diaszpóra jövőjének irányításában részt vegyenek! Ne a rosszindulatú rágalmak, egymásra mutogató vádaskodások döntsék el, hogy milyen álláspontra helyezkedünk, hiszen mindenki képes önállóan meglátni, hogy mi a jó és a helyes út, amelyen haladnunk kell, hogy a magyar kultúrának, a magyar névnek tisztességet és megbecsülést szerezzünk itt, távol az óhazától.

A Kanadában új hazára, otthonra talált magyarságot a szabadságvágy vezette ide. Szabadok vagyunk tehát, ne legyünk a kicsinyesség, a közöny rabjai!

Cselekedjünk jövőnk érdekében!


A Torontói Magyarok Közössége


Megjegyzés a blog tulajdonosa részéről:

a levelet a kérésnek megfelelően változatlan formában közzétettem, bár úgy érzem, Dancs Rózsa sajtóigazgató nyilatkozata a Magyar Ház jelenlegi vezetősége nevében született, így talán az aláírás nem szerencsés vagy csupán elírás, ismerve a torontói magyarok megosztottságát a Magyar Ház-i állapotok vonatkozásában.


2009. január 18., vasárnap

Kérés levél közzétételére

Török László, tanácsadó igazgatójelölt levele

Kedves Kövessy Zsolt Úr!


Csak két napja ismertem meg az Ön blogját. Úgy vélem a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében jobban kellene képviselni a nem-Vaski-Szabó oldalt is, hiszen a tagság olyan alulinformált a Magyar Ház ügyes-bajos dolgaiban, mint jelenleg az Óhazában az életüket formáló közügyekben. Így, kérem, tegye fel az én hozzászólásomat.

Nézvén az igazgatósági ülések lefolyását, azt a rendkivűl sok személyeskedő, szinte gyerekes védekezést, vádaskodást, ami ott folyik, előttem érthetővé teszi miért kell ettől a vezetőségtől megszabadulni minél hamarább. Ez a vezetőség élőben bemutatta, hogy képtelen üzletszerű, szakszerű vezetésre, és míg a terméketlen viták folynak, addig megy ki az ablakon a kölcsönre felvett pénz. Micsoda felelőtlenség. Némelyik vitát nézve, úgy gondolom, az egy kitűnő hollywoodi filmforgatókönyv lenne egy olyan elmegyógyintézet paródiájára, amelyet az ápoltak vezetnek.

A St.Bernard Otthonról

Szeretném, ha ezen a fórumon, a T. Vezetőség és Igazgatóság röviden elmondaná azokat a terveket, amelyek a St. Bernard Otthon megvételével kapcsolatosak, például, hogy református templomot akarnak létesiteni a katolikus kápolnából, noha a jelenlegi tulajdonosok, a kedvesnővérek, olyan vevőnek akarják eladni, akik a katolikus tradiciót tudják és akarják folytatni ezen a helyen. Például ha az ő vallási jellegű temetőjüket, ahol a rend elhunyt tagjai nyugszanak, exhumálni kell költöztetés végett, akkor az állítólag 2 millióba fog kerülni a vevőnek. Ugyancsak szeretnék hallani arról, hogy milyen tervek vannak a terület déli végére tervezett apartment komplex-szel kapcsolatban, kié lesz és az miként kapcsolódik a Magyar Ház érdekeihez. Én átbarangoltam a gyönyörű parkon és megnéztem az épületeket kivülről, így hét lapostetejű épületet láttam. Lapostető van a Magyar Ház könyvtára és részben a főépület felett is. Elég sok bajunk volt velük. Mi arra a garancia, hogy nem cseberből vederbe kerülünk? Véleményem szerint, a lapostető a mediterrán éghajlatra kitűnő. Arról sem szól a hivatalos fáma, hogy még két-három évig is eltarthat, amíg a telek a piacra kerülhet. Mi lesz addig a felvett kölcsönből? Nem éljük azt fel? És akkor mi lesz?
A november 2-i közgyűlés előtt, egy ingatlan ügynök gyönyörű színes brossúrát osztogatott a Szt. Bernard Otthonról. Ez a Vezetőség beleegyezésével és jóváhagyásával történt? Mi volt ennek a célja? Előmelegítés egy jóváhagyó szavazásra, hogy adjunk be ajánlatot a tulajdonra? A többiekről miért nem volt? Kinek állt ez érdekében?
Legjobb tudomásom szerint nincsenek tervek sem ezzel, sem a többi esetleg számításba jöhető, eddig megszemlélt épülettel kapcsolatban sem. Nem egyszer felajánlottam Vaski úrnak a korábbi Pénzügyi Tervező Bizottságban végzett munkám folytatását, amely arra volt hivatva, hogy létrehozzunk egy olyan szervezeti-szerkezeti keretet, amely lehetővé teszi egy magyar érdekű non-profit szervezet létrehozását, amelynek jövedelmét a Magyar Ház kultúr-, és egyéb programjaira lehet felhasználni. Ez komoly és több téren foglalatoskodó szakemberek munkáját követelte meg. Nem volt rá válasz.
Természetesen olyan gyakorlatias megoldás, mint egy bezárásra kerülő iskolaépület hosszú lejáratú bérlése, (például 50 évre vagy 99 évre) amit például én is meg Bogyay is javasoltunk nem került komolyan terítékre, noha a T. elnökünknek átadtam most két éve a North York-i iskolarendszer átszervezése következtében felszabaduló iskolaépületekről szóló dossziét, amit összeszedtem, a kontaktus nevekkel egyetemben. Novemberben visszakértem a dossziét, nem volt található.
Egy mindössze szóbelileg tájékoztatott közgyűlésből kimanipulálni egy eladási jóváhagyást és vételi megbízást, nemhogy nem kielégítő, hanem teljességgel elfogadhatatlan. Az égvilágon mindennek írásban kell lennie. A szó elszáll, az írás megmarad, még akkor is ha a jelenlegi t. vezetőség azóta messze jár. Már megválasztásuk utáni első napoktól kezdve terítéken volt a Ház eladásának a gondolata. Sőt, fogódzkodjunk csak meg, már tíz éve is, amikor Vaski alelnök elkészíttette az angol nyelvű "OPTIONS BEYOND THE MILLENEUM EVALUATION REPORT-ot MARCH 1999 datummal. EZT a report-ot Zsolt Endre mérnök kolléga, a Lagoon City tervezője és megvalósitója, a Kanadai Magyarságban közzétett kritikájában a szakember tárgyilagos, hideg analízisével teljesen hitelt vesztetté tette. A három és fél éves működése alatt a vezetőség nem tudott lépni a tervek ügyében.Hiszen talán nem is az volt a fontos?
Akkor szabad legyen megkérdeznem a T. Vezetőségtől, miért próbálják most színesben és megzenésítve újra szinpadra vinni ezt a bazári melodrámát? Jó ez a magyar közösségnek?

Az Alapszabály megszegéséről

Tisztelettel kérem a Vezetőséget, hogy szíveskedjenek megmagyarázni ezen a fórumon, hogy az Igazgatóság 145 oldalas jelentését az Alapszabály pontjainak megszegéséről az igazgatósággal kötött egyezmény be nem tartásáról, banki nyilatkozat számairól és számtalan más megkérdőjelezett témáról, amire az igazgatóság nem kapott választ, most válaszolni sziveskedjenek. És NEM a VÁLASZTÓ közgyűlésen, ahol CSAK szavazás lehet.
Mikor tartottak tagtájékoztató gyűléseket? No, nem azokra gondolok ahol a szavazatunkra volt szükség. Mert ugyebár betartjuk ám a demokráciát?! Annak ellenére, hogy Szabó ügyvivő alelnök-jelölt kijelentette az egyik közgyűlésen (megvan a videó), "nem az számít, hogy a tagság mit akar, hanem, hogy mi vezetünk..." Harmadszorra is indulni akar...
Egyes személyek, akik ellene voltak a titkolódzás politikájának, ami most elharapódzott a Vezetőség részéről, a zárt ülésekről, a nem jegyzőkönyvezett ülésekről, vagy olyanról, ahol az elnök a hozzászólók szavait ő maga diktálta a jegyzőkönyvet megíró titkár számára, tájékoztatni kívánták a tagságot azokról az eseményekről, amik a T. Vezetőség “rózsa-rózsás” beszámolóiból kimaradtak. A tagok egy rövid összefoglalót akartak közzétenni ezekről a tényekről. Ezek a tagok felajánlották a főtitkár asszonynak, hogy a postai költséget avagy annak többletét megtérítik a Háznak. Tehát a tagság érdekében akartak tenni. Ez meg lett ígérve, azonban a vezetőség meghátrált, MÉG MIELŐTT LÁTTÁK VOLNA, hogy mi volt a proponált szövegben. A levelezés megvan és ha érdeklődés van iránta, akkor felkerülhet erre a fórumra. Ha a vezetőség valóban a demokratikus tájékoztatás szükségességét tartotta volna szem előtt, akkor egy rövid egysorost csatolhatott volna az ellenzék jegyzeteihez. Az a két-három tag, aki kiverte a biztosítékot a közgyűlésen, jobban tette volna ha megvizsgálják az üzenetet és nem küldöncöt. Az üzenet jelentősége fontosabb volt a Magyar Ház érdekei szempontjából.

A Fegyelmi és Békéltető Bizottság határozatáról

A Fegyelmi és Békéltető Bizottság többsége, 4:2 arányban, december 18-i ülésén az öt Igazgató beadványa alapján Vaskit és Szabót 2011 január 1-ig minden vezetői tevékenységtől felmentette. A Házat látogathatják, de a vezetésbe nem szólhatnak bele. Erre mi volt a válasz? A Fegyelmi Bizottság határozatát nem fogadják el. Ez nem ugyanaz a kettős mérce, mint Gyurcsányországban?
Ugyanakkor, hasonló módon semmibe veszik az Alapszabály azon pontját, amely így szól:
A kultúrközpont vezetőségének rendszeres felújítása céljából, az elnöki, alelnöki tisztségre nem jelölhető olyan személy, aki ezt a tisztséget két közvetlenül megelőző időszakban már viselte. A következő elnöki választáson már jelölhetők.
Na, ilyenkor mit is csinál a közéletre termett ember, akinek küldetése van? Putin és Medvegyev cserét. Nem lehetek elnök? Jó, hát leszek alelnök. Sebaj. Nem lehetek újra alelnök? Annyi baj legyen, hát leszek akkor elnök. Kedves Uram és Hölgyem, nem kiforgatni kell az Alapszabály erre vonatkozó pontját és nevetséges, átlátszó bohózatot csinálni belőle, hanem betartani a szellemét, és átadni a helyüket egy olyan vezetőségnek amelyik friss erővel láthat munkához, és rendbehozza a dolgokat.
A hiányunk 181.000 dollár volt 2008 decemberében, amely minden korábbi csúcsot megdöntött. Ez a vezetés nem alkalmas a torontói magyar közösségre nehezedő problémák megoldására, és azzal a görcsös ragaszkodással, amivel tovább akarja vinni a "munkáját", soha nem látott mértékben megosztotta a közösséget. Érthetetlen, miért a görcsös ragaszkodás, nemcsak elöttem hanem sokak előtt. Tudom, hogy kérő szavam pusztába kiáltott szó, de mégis kérem, hogy kíméljenek meg minket további munkájuktól.

Tagtársi üdvözlettel,

Török László P.Eng. (retired) 2009, január 16.

2009. január 14., szerda

Levél Török Erzsébettől

Kérés a Magyar Ház tisztújító választásával kapcsolatban

Török Erzsébet, közkapcsolati igazgatójelölt kérte, hogy levelét tegyük
közzé a honlapunkon a Magyar Ház körüli konfliktusokról szóló sorozatunkkal
kapcsolatban.
Hirtelenjében egy kis megjegyzés a levél kapcsán és a Magyar Ház drámai
eseményeiről szóló videókkal összefüggésben, minden érdekelt félnek címezve,
utána jön Török Erzsébet levele:

egy fillér segítséget nem kaptam a Magyar Háztól az elmúlt másfél év során a
Magyar Ház eseményeinek videós feldolgozásáért, így ha dollárosítjuk önkéntes
tevékenységemet inkább azt mondhatnánk, hogy azzal a 68 db videóval, amiket
az itteni magyar közösség eseményeiről készítettem, piaci értékét nézve egyik
legnagyobb adományozója voltam a Magyar Háznak. És akkor még nem is beszéltünk
a kulturális jelentőségéről tevékenységemnek, hogy jószerével nem is maradna
semmi nyoma az elmúlt másfél év torontói magyar közösségi életének, ha nem archiválom,
örökítem meg az eseményeket, amik ezen a videoblogon visszakereshetők, megtekinthetők
lesznek, amíg az Internet "meg nem hal".
Célom mindössze az volt, hogy szerény tudásommal, tehetségemmel emeljem ennek a
széthulló közösségnek a kulturális színvonalát és archiváljam a magyar közösség eseményeit
egy "Internet könyvtár"-ban.
Tehát ezt a médiát nem politikai erők fizetik, fizették. Ez tényszerűen kijelenthető.
Igyekeztem az utóbbi idők Magyar Ház-i konfliktusait úgy feldolgozni, hogy minden vélemény
részrehajlás nélkül megjelenhessen. Ehhez tapasztaltam némi nyitottságot minden oldalról.
Ennek ellenére, érzem, hogy ez a megközelítés mindkét oldalon mégis kiverte valamennyire a
biztosítékot, ha nem is mondják mindig a szemembe, máskor meg igen, és biztos meg is
kapom érte a büntetést,
mint nem eléggé befolyásolható ember.
Már sejtem is, hogy mi lesz az.

Én a Magyar Ház eseményeinek, történéseinek megörökítésére vállalkoztam
a videókamera harmadik szemével, így nem is tehetek se többet se mást, minthogy
megpróbálok úgy beszámolni az itteni eseményekről, mint ahogy többek közt a BBC
szakembereitől is tanultam, akik etalonnak számítanak a szakmában. Ha ez nem elég jó,
akkor marad a megbízható középszer. És, sajnos, erre van a nagyobb esély.

Ellenségeskedések, sajnos, vannak a Magyar Ház szomorú állapota kapcsán, s azt is
megkockáztatom, hogy teljesen jogosan, de hogy ki a valódi ellensége ennek a sokat
megélt Magyar Háznak, azt továbbra is döntse el a néző. A néző ízlését, meggyőződését
mi nem tudjuk befolyásolni. Meghallgatja a szereplőket, és hite/szíve szerint hisz ennek
vagy annak.
A jövő majd vagy megerősíti a hitében, vagy rájön, hogy palira, vagy ha nőnemű, marira
vették. Az elhangzó állításokat mi nem tudjuk bizonyítani, a teljes vezetőség feladata lenne,
hogy a tényeket kendőzetlenül a tagság elé tárja.

Én nem állítottam egyik táborról sem, hogy Ők lennének az ellenség, ha valaki félreértette,
akkor attól elnézést kérek. Hollywoodi filmcímekkel és irodalmi referenciákkal éltem a
videók elnevezésénél a drámai hatás fokozása céljából, és hogy felhívjam a figyelmet a Ház
nehéz helyzetére.
Így lett például az In Bed with the Enemy/Egy ágyban az ellenséggel filmcímből
In House with the Enemy/Egy Házban az ellenséggel. Sehol nem jelentettem ki, hogy ki
az
ellenség. Sőt, most kijelentem, hogy nem szándékoztam állást foglalni ezekkel a
videókkal, mert ez nem a televíziós újságíró feladata.
Vélemények ütköztek a kisfilmekben,
cenzúrázatlanul.

Az itteni magyar közösség annyira változatos, hogy általános műveltségünk is eltérő, így nem
mindenki veszi a filmes/irodalmi áthallásokat.


Kövessy Zsolt

Most pedig következzék Török Erzsébet levele:


To: magyartvtoronto@yahoo.ca

Sent: Wednesday, January 14, 2009 10:20 AM
Subject: Levél Kövessy Zsoltnak


Kövessy Zsolt figyelmébe:

A Magyar Házi Televizió megtekintése után az www.hccc.org honlapon.

Tisztelt uram!

Én tudom hogy a média mindig ki van szolgáltatva annak a politikai erőnek, aki megfizeti.
De Önnek azért vigyáznia kéne arra, hogy a tehetségét ne irányítsa a magyar nemzeti érdek
ellen.


Egy olyan szót kiejteni a Magyar Ház honlapján hogy "ellenség" az megengedhetetlen
nemzetellenes tevékenység, mivel köztudott, hogy a Magyar Ház mostani vezetősége nem
tudott megbirkózni a rájuk bízott nagy bizalommal, amit a tagok nekik megelőlegeztek, és,
sajnos, tény és való, hogy a Magyar Házat elzálogosították és veszélybe sodorták a létezését;
az alapszabályt számtalanszor megsértették és a Magyar Ház létezését a saját privát
érdeküktől tették függővé.


Ha van a Magyar Házban egy intellektuális csoport, aki látja ezt a helyzetet, próbálja
a közös magyar vagyon elkótyavetyélését megállítani és próbál egy nemzeti-szellemi
újjáépítésért küzdeni, akkor egy ilyen csoportot semmiképpen nem szabad ellenségnek
nevezni, hanem elvi ellentétes csapatnak esetleg.


Szeretném tisztelettel megkérni arra, hogy a média fegyverét a magyar nemzet érdekében
használja, és nem annak a vezetőségnek az érdekében, aki a Magyar Házat a lejtőre sodorta.


Én inkább javasolnám Önnek felmérni azt a lehetőséget, hogy a honlapon most a választás
elött minden kandidátusnak egyenlő lehetőséget biztositson olyan formában, hogy aki a
jelöltek közül óhajtja, annak a képét és rövid programját felteszi megszemlélésre az
internetre. Ezzel valóban a demokrácia érdekében járna el, mindkét félnek biztosítaná az
egyenlő lehetőséget az újraválasztott tiszti kar igazságos megválasztásához.


Szeretném ha a levelemet leközölné a honlapon.

Török Erzsébet,
Magyar Házi tag,
A közkapcsolati igazgató posztra jelölt
a 2OO9 Január 25-i Magyar Házi tisztikar újraválasztásánál