2009. január 20., kedd

Egy levél és története

Ma reggel Dancs Rózsa, a Magyar Ház sajtóigazgatója eljuttatott hozzám egy levelet, amit A Torontói Magyarok Közössége jegyzett. Tekintve, hogy én is torontói magyar vagyok, de erről a szervezetről még nem hallottam, és hivatalosan a tagja sem vagyok, és nem kérdeztek meg arról, hogy mit gondolok a levél tartalmáról, azt gondoltam, hogy valami ártatlan tévedésről van szó és a levél végén egy megjegyzésben erre rávilágítottam.

Tekintettel, hogy félreértésre adhat okot, ezúton közlöm, hogy a levél nem Dancs Rózsa személyes véleménye, ő csak továbbította hozzám közzétételre.


Kedves Magyar Honfitársaink!


Amint az utóbbi hónapokban keringő hírekből, rágalmakból, újságban megjelent polémiából értesülhettek, a torontói Magyar Kanadai Kultúrközpont, közismert nevén Magyar Ház, betelő sorsa huszonnegyedik órájába érkezett.

Hogy mi történik az elkövetkező időszakban a magyar diaszpóra legnagyobb kulturális intézményével, az Önökön múlik. Önök döntik el a január 25-én sorra kerülő tisztújító közgyűlésen, hogy lesz-e épület, ahol gyermekeik, unokáik továbbra is táncolhatnak, tanulhatnak, nemzeti-történelmi évfordulóinkat megünnepelhetik, vagy esetleg ukrán, örmény, spanyol és más nemzetiségektől kell kölcsönbe venniük egy-egy termet, ahol együtt lehetnek.

Egy maréknyi, állandóan hangoskodó alak már hónapok óta terrorizálja a vezetőség munkáját. Elsősorban olyanok akadályoznak minden jószándékú tevékenységet, akik soha vagy nagyon ritkán jelentek meg az elmúlt évek során a rendezvényeken, és ebből a csoportból verbuválódott össze az a társaság is, amelyik goromba támadásokkal arra kényszerítette a bemutatkozó gyűlés moderátorát, Nt. Vass Zoltánt, hogy idő előtt bezárja az ülést, de ugyanilyen durva bekiáltásokkal illette Ft. Sajgó Szabolcs atya személyét is, aki jelen sem volt a január 10-i gyűlésen, de mint a jelölő bizottság egyik tagja, a neve szóba került.

Toronto környékén több mint 40.000 magyar él. Ekkora tömegben erő van. Ekkora tömeg képes oda hatni, hogy a régóta dúló, de a választási előkészítés idején felszínre bukkant egyéni bosszúállásokat legyőzze és tárgyilagosan, a magyar közösségi érdekek figyelembe vételével válassza meg a MKKK új vezetőségét.

Még van idő, gondolkozzanak el és szavazzanak azokra, akik Magyar Házat akarnak akarnak a torontói magyar közösségnek! A régi helyett egy jobbat, ahol otthon érezhetik magukat nemcsak az aranykorúak, hanem a gyermekeink is. Ne mulasszák el a lehetőségét annak, hogy a diaszpóra jövőjének irányításában részt vegyenek! Ne a rosszindulatú rágalmak, egymásra mutogató vádaskodások döntsék el, hogy milyen álláspontra helyezkedünk, hiszen mindenki képes önállóan meglátni, hogy mi a jó és a helyes út, amelyen haladnunk kell, hogy a magyar kultúrának, a magyar névnek tisztességet és megbecsülést szerezzünk itt, távol az óhazától.

A Kanadában új hazára, otthonra talált magyarságot a szabadságvágy vezette ide. Szabadok vagyunk tehát, ne legyünk a kicsinyesség, a közöny rabjai!

Cselekedjünk jövőnk érdekében!


A Torontói Magyarok Közössége


Megjegyzés a blog tulajdonosa részéről:

a levelet a kérésnek megfelelően változatlan formában közzétettem, bár úgy érzem, Dancs Rózsa sajtóigazgató nyilatkozata a Magyar Ház jelenlegi vezetősége nevében született, így talán az aláírás nem szerencsés vagy csupán elírás, ismerve a torontói magyarok megosztottságát a Magyar Ház-i állapotok vonatkozásában.