2009. január 21., szerda

Horváth István ellenőr levele az Alapszabályról

Horváth István MH ellenőr kérése

Horváth István Magyar Ház-i ellenőr megkért, hogy tegyem közzé a Magyar Ház Alapszabályának a Vezetőség felújítására vonatkozó kitételét.
A Magyar Ház tagságának és tisztségviselőinek egy jelentős része úgy érzi, hogy az idevonatkozó szabály szelleme és jelentése alapján a jelenlegi elnök és alelnök most nem indulhat a választásokon, és ezt teljesen szabálytalanul teszik.
A demokrácia betartása és a szólásszabadság nevében Horváth István ellenőr kérését közzé kell tennem.


A Magyar Ház - Kanadai Magyar Kultúrközpont alapszabálya

14.1 A Kultúrközpont vezetőségének rendszeres felújítása céljából az elnöki, alelnöki tisztségre nem jelölhető olyan személy, aki ezt a tisztséget két közvetlenül megelőző időszakban már viselte. A következő elnöki választáson már jelölhetők.

Certified Translated Version

In order to systematically revive the leadership of the Cultural Centre, it is ruled that no person may be a candidate to the post of president or vice-president if he/she has discharged this office during two periods immediately preceeding the general meeting.
However, they may be candidates at the next election.