2009. január 14., szerda

Levél Török Erzsébettől

Kérés a Magyar Ház tisztújító választásával kapcsolatban

Török Erzsébet, közkapcsolati igazgatójelölt kérte, hogy levelét tegyük
közzé a honlapunkon a Magyar Ház körüli konfliktusokról szóló sorozatunkkal
kapcsolatban.
Hirtelenjében egy kis megjegyzés a levél kapcsán és a Magyar Ház drámai
eseményeiről szóló videókkal összefüggésben, minden érdekelt félnek címezve,
utána jön Török Erzsébet levele:

egy fillér segítséget nem kaptam a Magyar Háztól az elmúlt másfél év során a
Magyar Ház eseményeinek videós feldolgozásáért, így ha dollárosítjuk önkéntes
tevékenységemet inkább azt mondhatnánk, hogy azzal a 68 db videóval, amiket
az itteni magyar közösség eseményeiről készítettem, piaci értékét nézve egyik
legnagyobb adományozója voltam a Magyar Háznak. És akkor még nem is beszéltünk
a kulturális jelentőségéről tevékenységemnek, hogy jószerével nem is maradna
semmi nyoma az elmúlt másfél év torontói magyar közösségi életének, ha nem archiválom,
örökítem meg az eseményeket, amik ezen a videoblogon visszakereshetők, megtekinthetők
lesznek, amíg az Internet "meg nem hal".
Célom mindössze az volt, hogy szerény tudásommal, tehetségemmel emeljem ennek a
széthulló közösségnek a kulturális színvonalát és archiváljam a magyar közösség eseményeit
egy "Internet könyvtár"-ban.
Tehát ezt a médiát nem politikai erők fizetik, fizették. Ez tényszerűen kijelenthető.
Igyekeztem az utóbbi idők Magyar Ház-i konfliktusait úgy feldolgozni, hogy minden vélemény
részrehajlás nélkül megjelenhessen. Ehhez tapasztaltam némi nyitottságot minden oldalról.
Ennek ellenére, érzem, hogy ez a megközelítés mindkét oldalon mégis kiverte valamennyire a
biztosítékot, ha nem is mondják mindig a szemembe, máskor meg igen, és biztos meg is
kapom érte a büntetést,
mint nem eléggé befolyásolható ember.
Már sejtem is, hogy mi lesz az.

Én a Magyar Ház eseményeinek, történéseinek megörökítésére vállalkoztam
a videókamera harmadik szemével, így nem is tehetek se többet se mást, minthogy
megpróbálok úgy beszámolni az itteni eseményekről, mint ahogy többek közt a BBC
szakembereitől is tanultam, akik etalonnak számítanak a szakmában. Ha ez nem elég jó,
akkor marad a megbízható középszer. És, sajnos, erre van a nagyobb esély.

Ellenségeskedések, sajnos, vannak a Magyar Ház szomorú állapota kapcsán, s azt is
megkockáztatom, hogy teljesen jogosan, de hogy ki a valódi ellensége ennek a sokat
megélt Magyar Háznak, azt továbbra is döntse el a néző. A néző ízlését, meggyőződését
mi nem tudjuk befolyásolni. Meghallgatja a szereplőket, és hite/szíve szerint hisz ennek
vagy annak.
A jövő majd vagy megerősíti a hitében, vagy rájön, hogy palira, vagy ha nőnemű, marira
vették. Az elhangzó állításokat mi nem tudjuk bizonyítani, a teljes vezetőség feladata lenne,
hogy a tényeket kendőzetlenül a tagság elé tárja.

Én nem állítottam egyik táborról sem, hogy Ők lennének az ellenség, ha valaki félreértette,
akkor attól elnézést kérek. Hollywoodi filmcímekkel és irodalmi referenciákkal éltem a
videók elnevezésénél a drámai hatás fokozása céljából, és hogy felhívjam a figyelmet a Ház
nehéz helyzetére.
Így lett például az In Bed with the Enemy/Egy ágyban az ellenséggel filmcímből
In House with the Enemy/Egy Házban az ellenséggel. Sehol nem jelentettem ki, hogy ki
az
ellenség. Sőt, most kijelentem, hogy nem szándékoztam állást foglalni ezekkel a
videókkal, mert ez nem a televíziós újságíró feladata.
Vélemények ütköztek a kisfilmekben,
cenzúrázatlanul.

Az itteni magyar közösség annyira változatos, hogy általános műveltségünk is eltérő, így nem
mindenki veszi a filmes/irodalmi áthallásokat.


Kövessy Zsolt

Most pedig következzék Török Erzsébet levele:


To: magyartvtoronto@yahoo.ca

Sent: Wednesday, January 14, 2009 10:20 AM
Subject: Levél Kövessy Zsoltnak


Kövessy Zsolt figyelmébe:

A Magyar Házi Televizió megtekintése után az www.hccc.org honlapon.

Tisztelt uram!

Én tudom hogy a média mindig ki van szolgáltatva annak a politikai erőnek, aki megfizeti.
De Önnek azért vigyáznia kéne arra, hogy a tehetségét ne irányítsa a magyar nemzeti érdek
ellen.


Egy olyan szót kiejteni a Magyar Ház honlapján hogy "ellenség" az megengedhetetlen
nemzetellenes tevékenység, mivel köztudott, hogy a Magyar Ház mostani vezetősége nem
tudott megbirkózni a rájuk bízott nagy bizalommal, amit a tagok nekik megelőlegeztek, és,
sajnos, tény és való, hogy a Magyar Házat elzálogosították és veszélybe sodorták a létezését;
az alapszabályt számtalanszor megsértették és a Magyar Ház létezését a saját privát
érdeküktől tették függővé.


Ha van a Magyar Házban egy intellektuális csoport, aki látja ezt a helyzetet, próbálja
a közös magyar vagyon elkótyavetyélését megállítani és próbál egy nemzeti-szellemi
újjáépítésért küzdeni, akkor egy ilyen csoportot semmiképpen nem szabad ellenségnek
nevezni, hanem elvi ellentétes csapatnak esetleg.


Szeretném tisztelettel megkérni arra, hogy a média fegyverét a magyar nemzet érdekében
használja, és nem annak a vezetőségnek az érdekében, aki a Magyar Házat a lejtőre sodorta.


Én inkább javasolnám Önnek felmérni azt a lehetőséget, hogy a honlapon most a választás
elött minden kandidátusnak egyenlő lehetőséget biztositson olyan formában, hogy aki a
jelöltek közül óhajtja, annak a képét és rövid programját felteszi megszemlélésre az
internetre. Ezzel valóban a demokrácia érdekében járna el, mindkét félnek biztosítaná az
egyenlő lehetőséget az újraválasztott tiszti kar igazságos megválasztásához.


Szeretném ha a levelemet leközölné a honlapon.

Török Erzsébet,
Magyar Házi tag,
A közkapcsolati igazgató posztra jelölt
a 2OO9 Január 25-i Magyar Házi tisztikar újraválasztásánál