2009. január 22., csütörtök

Jelölő gyűlés - Koszó Mihály csapata


Szőcs Klára kérésére közöljük, hogy ő kizárólag Koszó Mihály csapatában indul, tehát a Magyar Ház honlapján lévő dokumentumban helytelenül lett feltüntetve, hogy ő Vaski Gáborék csapatában is részt venne.


KOSZÓ MIHÁLY elnökjelölt bemutatkozása
KOSZÓ MIHÁLY

a január 25-i Magyar Házi választáson elnökjelöltként indul:“Kedves Tagtársak! A mi házunk a Magyar Ház a kanadai magyarok háza, egy tagságra épülő közösség.
Nagyon szeretném kihangsúlyozni:

Nem a vezetésnek van tagsága, hanem a tagoknak van vezetősége, elnöke! Én egy ilyen elnök szeretnék lenni.

Ha megválasztanak, titkolódzás nélkül, mindent a tagsággal egyeztetve, nyíltan kívánok mindent megtenni, közösen - a közösségért. Minden fontos kérdést meg fogok beszélni a tagokkal, amely a Háznak a jelenével és jövőjével kapcsolatos.

Együtt fogjuk a döntéseket
meghozni!

Rendkívül nagy problémával állunk szemben, mivel az MKK adóssága meghaladta a $180,000. A realitásokat figyelembe kell venni. Az MKK működése a jelenlegi épület nagysága, elhasználódottsági foka miatt, valamint a csökkent tagsági támogatás illetve érdeklődés mellett nem gazdaságos. Egy gazdaságtalan működést nem lehet sokáig finanszírozni. Természetesen ez azt jelenti, hogy ezen a helyzeten változtatni kell. Amennyiben lényeges pénzügyi támogatásra nem lehet számítani, akkor a deficitesen működő ingatlanon túl kell adnunk.
Azonban az új vezetőségnek tudatában kell lennie, hogy a Magyar Ház nem egy magánszemélynek, hanem egy közösségnek a tulajdona, és mint olyan, a vezetős
égnek, mint egy vagyonkezelő gondnoknak tisztába kell lennie, hogy milyen felelőséggel jár egy közösségi vagyon kezelése, értékesítése.
A jelen helyzetben nagyon f
ontos a szakértelem szerepe. Fontos figyelembe venni a jelenlegi külső gazdasági és pénzügyi tényezőket is.
Tisztában kell lennie nem csak az adás-vételi formalitásokkal, hanem az azzal járó nyelv ismeretével is. Ha veszünk egy új ingatlant, akkor a vezetőségnek foglalkoznia kell nemcsak a
z átépítésben résztvevő vállalkozókkal és velük kapcsolatos hivatalos szerződésekkel, hanem különböző hatósági intézményekkel is. Éppen ezért helyzetünk nem megoldható felelőtlen ígéretekkel vagy különféle egyéni ambíciókkal.

Mint 23 é
ve működő real-estate broker, a legjobb tudásom szerint fogok ebben segítséget nyújtani az MKK tagjainak. Én hajlandó vagyok együtt dolgozni minden olyan vezetőséggel, akik egyéni érdekeiket félre téve, honfitársi összetartással, egymás megbecsülésével és hozzáértéssel dolgoznak annak érdekében, hogy ezt a ránkbízott nagy értékű örökséget a tagság jóváhagyásával, a legjobb tudásunk felhasználásával megőrizzük a jelen és jövő generációk számára.

Mint örökös tag, tanácsadó igazgató, az épületbizottság tagja, több mint tíz éves vezetői gyakorlatot
hozok magammal. Háromszoros elnöke vagyok az Első Mississauga-i Magyar Egyletnek melynek sikeres működése a bizonyíték arra, hogy ígéreteimet mindig megtartom és a közösség érdekében képes vagyok és tudok is tenni. Ezt szeretném tovább folytatni a Magyar Kultúrközpont érdekében is.

Endes Erika alelnökjelölt bemutatkozásaENDES ERIKA
a január 25-i Magyar Házi választáson alelnökjelöltként indul:"40 éves tapasztalattal rendelkezem. Különböző vezetői posztokat töltöttem be az idők során a Magyar Házban. Szeretem az embereket. A Magyar közösség különösen közel áll hozzám. Összes erőmet arra fogom fordítani, hogy büszkén mondhassuk: 'A MAGYAR KULTÚRKÖZPONT TAGJA VAGYOK'."
FORRAI LEVENTE
a január 25-i választáson főtitkárjelöltként indul:“Immár lassan két évtizede, hogy tevékenykedem a Magyar Házban, különböző tisztségeket betöltve, pl. ellenőr, főtitkár, pénztáros, amelyek révén új tapasztalatokra tettem szert, s a Magyar Ház szívritmusát alaposan megismerhettem.
A két ny
elv folyamatos használata és csiszolása előnyt jelent a sokrétű feladatok elvégzésében.
Torontóban születtem, itt jártam a Szent Erzsébet Magyar Iskolában, majd a Helikonban. Számomra a magyarság életem egyik főpillére, e nemes c
élért igen sokat áldoztam. Mit akarok? A főtitkári teendőket lelkiismeretesen elvégezni, és a rend szellemében szilárdítani új tagokkal, hogy közkincsünk külföldön nemcsak a legnagyobb és legszebb Magyar Háza legyen, de még évtizedekig szolgálhassa a magyar közösséget”.


TÖRÖK ERZSÉBET
a választáson közkapcsolatok igazgatójelöltként indul:
“A magyar kisebbség nehéz sorsát éltem meg Kárpátalján, ezért jól megtanultam a 15 millió magyar érdekében gondolkodni és cselekedni.
Az eg
yetemi diplomáimat mint vegyész és hidrotehnikai mérnök szereztem meg.
Kanadába
n sokat dolgoztam a magyar közösségek érdekében úgy, hogy a kanadai magyar újságok hasábjain sok cikkemben ecseteltem tevékenységüket; riportokat, beszámolókat és interjúkat készitettem.
Szabadon írok, olvasok és beszélek angolul, így szert teszek arra, hogy
kapcsolataink az Ontario-i kormánnyal erősödjenek. Elkövetek mindent, hogy a beadványaink sikeresek legyenek és pályázatokat nyerjünk.
A Magyar Ház nekem mindig az otthont jelentette. Sok rendezvény szervezésében aktívan vettem részt. Voltam szereplő, műsorvezető és rendező. Élveztem a magyar emberek tehetségének bemutatását.
A Magyar nemzettudat erősödése érdekében, én a Mag
yar Ház belső szellemi felújúlásáért szeretnék tenni…”

KASZA MARTON LAJOS
a választáson sajtó és tájékoztató igazgatójelöltjeként indul:


„1962 óta a „kis Magyar Ház” tagja s azóta is idő megszakításokkal tevénykedem a jelenlegi Magyar Ház életében. Mint volt Sajtó és tájékoztató igazgató, a Kultúrközpont havi folyóiratának a Krónikának szerkesztésében, irodalmi rendezvények, bálok szervezésében vettem részt.
Jelenleg a Kanadai Magyar Irószöv
etség elnöke vagyok.
A tíz tisztségviselő igazgatóval, szoros összhangban működve és a Magyar Ház tagságán keresztül szeretném, ha a nyíltság és a becsületesség, a jó hangulat és a szeretet békéje költözne vissza Magyar Házi életünkbe.
Ezért sokat kell dolgoznunk, de megéri, mert nemcsak jelenlegi magunkról, hanem a második, harmadik a Magyar Házat éltető generációkról van szó. Gondolnunk kell fiataljainkra is, a születő új generációkra...
Igen, ehhez kell a segítség, minden magyar segítsége s ha majd eljutottunk az anyagi függetlenséghez, akkor újra indíthatjuk a Krónika havi folyóiratunkat, ami nemcsak a tagságához fog szólni, hanem egyúttal minden magyar életébe is elviszi az éltető „édes anyanyelvünk” szózatát...
Addig is a folyamatos fennmaradásért a Magyar Háznak (vezetőségének) újra és újra meg kell harcolnia a maga harcát s ehhez a harchoz a belső lelki békével, szeretetért szeretetet kell adjunk egymásnak: ez a megmaradás egyik nagy törvénye...”


SZŐCS KLÁRA
a választáson nevelésügyi igazgatójelöltként indul:


“Kanadában végeztem tanulmányaimat.
Három éves egyetemi diplomám van matematikából (B.A.), továbbá
mesteri pedagógiai képzettségem (M.Ed.) , és igazgatói szakosításom.
30 évet tanítottam angolt (ESL) és matematikát Torontóban melyből 3 évig ESL szaktanácsadó voltam.1985 óta vagyok a torontói Arany János Iskola igazgatója és egyben a Magyar Ház igazgatóságában nevelésügyi igazgató. Egyéb tevékenységeim a Kanadai Magyar Közösségi Szolgálat és az Egyesült Magyar Alap igazgatóságain belüli különböző tisztségviselések az utolsó 10 év alatt.
Céljaim, a magyar iskola további zökkenőmentes vezetése és a családias, békés légkör biztosítása melyek alapján gyermekeink büszkén vállalhatják magyarságukat”.


TURCSIK KÁROLY
a választáson ifjúsági és sportigazgatójelöltként indul:


“1956. 06.06 Cegléden, Magyarországon születtem. 17 éve élek Kanadában. Családommal együtt A KMKK szponzorált 1992-ben Kanadába való kijövetelemben. Az idő óta vagyok tagja a Magyar Háznak.
Eddig kétszer töltöttem be az Ifjúsági és sportigazgató tisztséget.
Szakmáimat illetően vendéglátóipari végzettségeim vannak, beleértve a manager diplomát is, amelyet Magyarországon szereztem meg.
A sport és az Ifjúság hozzám nagyon közel áll.Aktívan tevékenykedek mint edző, és büszkén mondhatom, hogy 6 bajnokságot nyertünk a csapataimmal.
Kanadai és magyar labdarúgó edzői végzettségem is van. Itt Kanadában a Toronto Ferencvárossal kétszer nyertem bajnokságot: egyet teremben, egyet pedig nagypályás bajnokságban. Saját magam is rendelkezem a Toronto Vasas csapattal, melyet 2003-ban alapítottam. Vezetésem alatt a Toronto Vasas háromszor volt bajnok.
Eddig kb. 8-10 000 $ értékű társadalmi munkával segítettük a Magyar Házat. 2005-ben Vasas Hungarian néven Ontario III. osztályú bajnokok voltunk csapatommal. 2008-ban az OSL (Ontario Soccer Liga - Ontario III. osztályú bajnokság) 3. helyezetet értünk el.
Csapatunknal példás baráti légkör uralkodik. Sikereinknek ez a legfőbb magyarázata.
Játékos, edző, vezető a kortól függetlenül egymást segíti mindenben. Szeretek emberekkel foglakozni. Nagyon sok magyar ügyben végeztem ill. végzek társadalmi munkát.
Mint Ifjúsági és sportigazgató megválasztásom esetén az alábbi tervekkel kezdek a munkámnak :
- Sportcentrikus magyar fiatalok megnyerése a háznak
- Új tagok beszervezése
- Fiatal férfi csoport megalakitása
- A Ház kereskedelmének és vendeglátásának átszervezése
- Sikeres vetélkedők szervezése
- Szorosan kivánok együttműködni minden vezetőségi és igazgatósági taggal a siker érdekében
- Szavazzon ránk és mi az Ön bizalmát a magyarságért érzett felelősségünkel fogjuk meghálálni. Valamennyi társam és én is a magyar ügyet kivánjuk szolgálni szeretettel, becsülettel, nemzeti érzéssel és felelőséggel. Szavazzanak Koszó Mihály csapatára!

KACSÓ ERIKA
a Magyar Házi választáson pénztárosjelöltként indul:


„A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi karán szereztem közgazdász diplomát. Kanadába érkezve a Quebec-i Stratford Institute-ban szereztem könyvelői képesítést.
Szakmai tapasztalataimat Magyarországon építkezési és logisztikai cégeknél szereztem, Jelenleg a Paperlinx papíripari vállalatnál dolgozom könyvelőként.
A Magyarházban az elmúlt években önkéntes munkákat vállaltam a könyvtárban és a Magyar napok rendezvényein.
Céljaim a hatályos jogszabályok, a működési szabályzat, illetve a költségvetés betartása, valamint az Igazgatóság megbízható, pontos és rendszeres tájékoztatása az aktuális pénzügyi és jövedelmi helyzetről”.TAKÁCS KATALIN
a választáson kulturális igazgatójelöltként indul:


„1998 óta vagyok tagja a Magyar Háznak. Két ciklusban voltam tagja a
vezetőségnek mint közkapcsolatokért felelős igazgató.
Több Magyar Ház-i rendezvény lebonyolításában, szervezésében
vettem részt.
Terveim, amennyiben résztvehetek a Magyar Ház igazgatóságában mint kultúrprogramokért felelős igazgató, együtt dolgozni a vezetőséggel annak érdekében, hogy új kulturális programok szervezésével, rendezésével elérjük azt, hogy a Kultúrközpont bízvást viselhesse ezt a megtisztelő nevet.
Továbbadni, megismertetni, megszerettetni magyar kulturális hagyományainkat és jelen kulturális értékeinket a Kanadában
született második, harmadik generációs magyar közösséggel is, nem feledtetve azt a minden körülmények között erős akarattal mindmáig kitartó Magyar Ház-i tagsággal. Reményt látni arra, hogy azok, akik eddig messze elmaradtak a Kultúrközponttól, megtalálják azt az okot,
hogy érdemes legyen eljönni ide és velünk lenni, ha más miatt nem, hát itt ebben a Házban igazán magyarnak lenni. Méltó ünneplést biztosítani mindnyájunknak nemzeti ünnepeink
alkalmával, és a közösséget megmozgató rendezvények programok szervezésével, lebonyolításával szolgálni a torontói magyar közösséget”.

GAÁL CSABA
a Magyar Házi választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:


“1937-ben születtem Budapesten, 1956-ban Angliába kerültem, 1970-ben jöttem Kanadába.
Ideérkezésem után beiratkoztam a Magyar Házba, azóta is tagja, majd örökös tagja vagyok. 1998-ban sajtóigazgató lettem, később közkapcsolatok igazgatója, majd főtitkár, alelnök. Bogyay Elemér lemondása után 2000-ben elnök lettem, majd 2001-ben a tagság újra
megválasztott elnökének.
Korábban Bogyay Elemérrel visszafizettük a ránk maradt 90 ezer dolláros adósságot, kicseréltük a kazánt.
Elnökségem alatt rendbe hoztuk a tornatermet, kijavítottuk a tetőt, az Árpád terem lámpáit és az elektromos hálózatát kicseréltük, valamint kifestettem a termet, működőképessé tettem a tűzjelző berendezést, és sok más hasonló javítást végeztünk el vezetésem alatt. Mandátumom lejártakor mintegy 14 ezer dollárt hagytam a bankban, mely ha nem is sok, de pozitívum volt.
Azóta mint tanácsadó igazgató működök a megválasztott vezetőségekben, a mai napig. Célom, hogy kifizessük a hatalmas adósságot mely összegyűlt az utóbbi időkben. Helyet találjunk egy nekünk jobban megfelelő és gazdaságosan fenntartható épületben, ahol a kanadai és torontoi magyarság továbbra is találkozhat,
élvezheti őseinek anyanyelvét és melyet biztonságosan fenntarthatunk az utókor számára.
Célom továbbá az Alapszabály szigorú betartása, amely n.lkül hiszem, hogy a Ház szétesik, és amelynek megszegése, illetve félremagyarázása anarchiához vezethet. Nem akarok újra elnök lenni, Tanácsadó Igazgatóként indulok a mostani választáson. Esetleg indulnék (később) a Fegyelmi Bizottság vezetőjeként, ha a Tagság elfogad.
Kívánok minden tisztségviselésért indulónak sok szerencsét, erőt és egészséget”.

BÁNHEGYI ZOLTÁN
a
Magyar Házi választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:

“1943-ban Gyergyószentmiklóson születtem, Csíksomlyón nevelkedtem. Elsőáldozó is ott voltam. Erdélyországban tanárként és edzőként, Kanadában jelen pillanatban helyettesítő tanár, és mint pénzügyi szakember dolgozom. Otthon is, itt is a közösségem problémái nagyon érdekeltek, amelyért mindig is kiálltam, és ki is fogok állni a jövőben.
Kanadában nyolc évig vezettem az Orbán Balázs Társaságot nagy sikerrel.
Négy éve vezetem a Székely-Magyar Kanadai Egyesületet, és négy éve vagyok a torontói Magyar Kultúrközpont Igazgatóság egyik tanácsadó tagja. A Magyar Ház fenntartása érdekében tetőfedő, lomtalanító, vagy éppenséggel villanyszerelő segédmunkás voltam.
Csak magyar közösségünknek voltam és vagyok lekötelezve. Ezért vállalok közösségi munkát. Törekvésem, hogy munkám nyílt, átlátható legyen Mindenki számára, különösen közösségünk tagsága számára.
Az Alapszabályt a tagság, vagyis Magyar közösségünk hozta létre, éppen azért, hogy a megválasztott vezetőknek irányt szabjon a közösség érdekeinek a betartására. Tehát ez az alapelv kötelező mindenkire nézve, így rám is. Nagyrabecsülöm a Magyar Ház tagságát”.

TÖRÖK LÁSZLÓ
a választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:

„Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha
virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek
kenyeret, s csak ő,
kivel a kenyeret
megosztom."
/Dsida Jenő, Psalmus
Hungaricus/
“If you don’t get involved in the process,

you are destined to be governed by those who do.”ZÁHONYI LÁSZLÓ
a választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:


“1961-ben születtem Budapesten.1987-ben jöttem Kanadába.
1991-tól van egy kis vállalkozásom, amely eltartja a családomat.
6-7 éve kerültem a Magyar Házhoz, ahol hamarosan ellenőr lettem 2-évig. Ezt követően majdnem 2-évig voltam háznagy.
Az utolsó 2-évben megint ellenőrnek választottak, amely funkciót még ma is betöltöm. Úgy érzem, szereztem elég tapasztalatot, hogy jól be tudjam tölteni a tanácsadó igazgatói tisztséget. Tervem azon dolgozni, hogy amennyire lehetséges redukáljuk a Magyar Ház költségeit.
A havi deficitet szerintem $4-5 ezer alá lehetne vinni, ha gondosan bánunk pénzzel és nem költekezünk feleslegesen.
Azon munkálkodnék, hogy a lehető legjobb lehetőséget megtalálni
a Ház cserére, a magyarság együttműködésével. Szorosabb, jobb teljes együttműködést szeretnék a tagságunkal békében és szeretetben. Az alapszabály teljes betartását követelném meg. Szeretem a természetet és szeretnék piknik csoportokat szervezni a tagokkal. A háznagynak nem csak tanácsadója, de segitsége is lennék”.

DOBOS LÁSZLÓ
a választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:


“A 60-évek elejétől vagyok a Magyar Ház tagja, most már örökös tag. Két ízben voltam vezetőségi tag Endes elnöksége alatt. Én intéztem el abban az időben, hogy állami támogatást kaptunk, 30 ezer dollárt a federális kormánytól és abból csináltattuk meg a konyhát. Az abban az időben igazán nagy pénz volt. Szakmám szerint biztosító ügynök vagyok.
Chartered Insurance Broker. Ma is sokat segítek a Magyar Háznak a biztosítások ügyében.
A mai Magyar Ház problémáját abban látom, hogy nincs megfelelő jövedelme. Aktivizálni kell a Házat, kiadni a termeket és ha úgy sem tudja fizetni magát, a Házat el kell adni és egy kisebbet venni. A Magyar Háznak meg kell maradnia egy független intézménynek.
Semmi esetre sem szabad egy olyan nyűgöt a nyakunkba venni, mint a St. Bernard otthon a Finch és Dufferin sarkán. Annak az irányítására egy komoly management kell, egy olyan intézményt nem lehet önkéntes munkával fentartani. Nem hiszem hogy a
Magyarságnak szüksége van egy ilyen nyűgre. A Magyar Háznak a saját nemzeti arculatát kell megtartani és annak érdekében kell működtetni. Tapasztalatommal a magyar közösséget
kivánom szolgálni”.

DIÓSNÉ Szalay Emma
a választáson tanácsadó igazgatójelöltként indul:


“A jelszavam: magyar szívvel élni és optimizmussal! Több mint tíz évi tapasztalattal rendelkezem a Magyar Ház munkájában. Voltam ifjúsági igazgató és jelenleg is két másik szervezet titkára vagyok.
Sok rendezvényt szerveztem a Magyar Házban. A kedvenc rendezvényeim közé az Árpád bált és a Miss Budapest bált sorolnám, amelyeket a közönség mindig nagy lelkesedéssel látogatott és amelyek most eltűntek a Magyar Ház rendezvényi listájáról.
A Magyar Ház tevékenységében bátran vállaltam szerepet bármilyen beosztásban. Soha nem az számított milyen tisztségben vagyok, hanem az hogy mit tudok tenni ezért a közösségért.
A jövőben is szivesen vállalok egyéni szervezéseket és rendezéseket.
Két diplomával is rendelkezem, amelyek a Magyar Ház kulturális fejlődését segitenék : az egyik Management Diploma of Hotels and Restaurants; a másik végzettségem pedig divat és jelmeztervező szakosítást adott nekem.
A Kőrösi Csoma Sándor társaság tagjaként Magyar Őstörténelem kutatásaiban vettem részt es igyekszem mindenkinek elmondani, hogy ha nem tudják mi a múltjuk, és honnan jöttek merre vannak a gyökereik, akkor nincs jövőjük.
A kulturális igazgató munkáját valamint a közkapcsolatokért felelős igazgatóét és az ifjúsági és sport igazgató munkáját nem csak tanácsokkal szeretném ellátni, hanem komoly segitséget nyújtani nekik. Így nagyon széles skálában tudok hozzájárulni a Magyar Ház nemzettudat fejlesztéséhez.”

OLAJOS ICA
a választáson háznagyjelöltként indul:


” Miért jelentkeztem háznagynak? Mert szeretném, ha újra tisztának
látnánk a Magyar Házat. Az ablakok sokszor nyitva vannak vagy el vannak romolva, és sokszor az az érzésem hogy a St.Clair sugárutat
fűtjük. A villanyok csak úgy gondatlanul égnek. A vízcsapok nem zárnak rendesen. Az ilyen és hasonló hibákat haladéktalanul szeretném kijavíttatni.
Nekem nem probléma sok időt tölteni a Magyar Házban, mivel 5 perc járásnyira lakom tőle. A termek kiadásán fogok szorgoskodni, hogy ezzel is segítsem a Ház anyagi helyzetét. Magyarországon vendéglátó ipari iskolát végeztem, ezt jól tudnám hasznosítani a Magyar Ház háztartásában.
A Magyar Ház életében nagyon aktívan vettem részt. Az önkéntesek szervezésében is igen jó tapasztalatom van. A férjem Olajos Gyula engem mindenben segít. Nekünk a Magyar Ház
mindkettőnknek a szívügyünk. Mint egy nyugdíjas házaspár eddig is sokat tettünk a Magyar Házért. Sokszor keltettek fel éjnek idején, hogy nézzünk körül. Ha háznagy leszek, akkor a Ház biztonsága a mi kötelességünk is lesz.”

save