2009. január 21., szerda

Levél Dancs Rózsának, a Magyar Ház sajtóigazgatójának

Kedves Dancs Rózsa, sajtóigazgató!

Arra szeretném nyomatékosan kérni, mint sajtóigazgatót, hogy a közérdek és a sajtószabadság nevében tegyék vissza az Magyar Ház Televízió linkemet a Magyar Ház tagságának tagdijából is fenntartott Magyar Ház-i honlapra, hogy a tagság és a Magyar Ház iránt érdeklődők a kanadai demokrácia, sajtószabadság és közérdek nevében szabadon tájékozódhassanak a Választás előtt a közösség tulajdonában lévő Magyar Ház ügyeit illetően.
A honlapot nem Vaski Gábor fizeti és nem Vaski Gábor szeszélyének és önkényének a játékszere, hanem azért van, hogy a közösség tulajdonában álló Magyar Ház tagsága és más érdeklődők széles körű tájékoztatást kaphassanak a Magyar Ház állapotára és dolgaira vonatkozóan a demokratikus játékszabályok szerint. Az utóbbi időkben ezt csak az én linkemen tehették meg, és ismerve az MH honlap állapotát, a választásokig már csak az én honlapom alkalmas erre a szerepre.
Kérem, hogy mint sajtóigazgató tegye meg a szükséges lépéseket. Vaski Gábor önkényes akciója sokakban nagy visszatetszést keltett, és erősen megnyirbálta az Ő és a Ház reputációját.

Üdvözlettel,

Kövessy Zsolt